Vid köp av affärsverksamhet utgör objektet för köpet en verksamhet istället för ett helt företag. Det kan vara fråga om vilken som helst form av verksamhet, t.ex. restaurangverksamhet eller transportverksamet.