Beroende på hurudant företagsköp eller köp av aktiebestånd det är frågan om kan det finnas flera avtalsvillkor som ska uppfyllas. Vidare kan det även behövas flera olika avtal, t.ex. delägaravtal, avtal för vd:n, fusionsavtal och avtal om aktiebyte. För att undvika eventuella tolkningstvister och konflikter i framtiden är det skäl att låta en sakkunnig upprätta avtalen.