Det kan uppstå situationer då du som företagare ombeds skriva under ett avtal som du själv inte varit med och utformat. I sådana situationer kan det löna sig att ha en sakkunnig att se genom avtalet, för att undvika fallgropar.