Företag behöver ofta upprätta olika sorters avtal. Det kan vara fråga om bland annat arbetsavtal, hyresavtal eller aktionärsavtal. För att försäkra sig om att allt blir rätt och lagenligt är det bra att konsultera en sakkunnig.