Handelsregistret är ett officiellt och offentligt register. Aktiebolag, kommanditbolag, öppna bolag, andelslag , bostadsaktiebolag och bostadsrättsföreningar antecknas i handelsregistret. De flesta ändringar som görs i ovannämnda bolag ska också anmälas till handelsregistret.