I vissa fall finns det bestämmelser en inte önskar sätta in i bolagsordningen, då kan ett bolagsmanna- eller aktionärsavtal vara en bra lösning. I ett dylikt avtal kan man t.ex. besluta om hur företaget ska värderas, hurdana principer som ska följas, vad som händer om den ena aktionären avlider samt hur och i vilken form ersättningar betalas ut.