Bolagsordningen bör gås igenom med några års mellanrum. I synnerhet om ens verksamhet har minskat, ökat eller annars ändrats. För att kunna ändra verksamhetsområde krävs också att bolagsordningen ändras. Vidare kan ens egna livssituation också få fördelar av att göra ändringar i bolagsordningen. Vid kontroll, ändring och upprättande av bolagsordning är det bra att först diskutera genom ärendet med en expert. När man är klar med bolagsordningens utformning ska en anmälan om detta göras till handelsregistret för att den ska vara ikraft.