När man bildar ett bolag gör man en anmälan om detta till handelsregistret. Anmälan förutsätter att en rad olika dokument bifogas till anmälan, t.ex. bolagsordningen. Beroende på vilken form av bolag man bildar är kraven olika. Vidare kan även andra dokument behövas gås igenom och eller kontrolleras, t.ex. hyresavtal och arbetsavtal. Är det ett aktiebolag som bildas bör man även överväga aktionärsavtal.