Erik fick sin juristexamen från Åbo universitet 2011. Han auskulterade därefter vid Ålands tingsrätt och fick titeln vicehäradshövding år 2012.  Erik arbetar i Andelsbanken Raseborg sedan februari 2018. Innan det har han arbetat bland annat på riksdagen och vid Svenska Finlands folkting.

 

Erik handhar både privat- och bolagsrättsliga ärenden.