Edunvalvontavaltakirjan avulla henkilö voi itse etukäteen valtuuttaa valitsemansa henkilön huolehtimaan asioistaan, mikäli oma toimintakyky asioiden hoitoon ei enää tulevaisuudessa riittäisi. Edunvalvontavaltuutus on tavallista edunvalvontaa juostavampi. Varmistuakseen, että edunvalvontavaltakirja täyttää omat tarpeet, on sisällön läpikäyminen asiantuntijan kanssa hyvin tärkeää.