Kun muodostetaan yhtiö, tästä ilmoitetaan kaupparekisteriin. Ilmoitus edellyttää monta asiakirjaa liitteeksi, mm. yhtiöjärjestyksen. Eri yhtiömuodoilta vaaditaan eri liitteitä ilmoitukseen. Lisäksi voi olla tarpeellista tarkistaa muitakin asiakirjoja, esim. vuokrasopimuksia ja työsopimuksia. Mikäli kyseessä on osakeyhtiö, kannattaa myös harkita osakassopimuksen solmimista.