Joissakin tapauksissa tarvitaan sääntelyä jota ei haluta sisällyttää yhtiöjärjestykseen. Tällöin yhtiömies- tai osakassopimus voi olla hyvä ratkaisu. Tälläisessä sopimuksessa voidaan muun muassa päättää miten yhtiö hinnoitellaan, millaisia periaatteita noudatetaan, mitä tapahtuu jos toinen osakas menehtyy sekä missä muodossa mahdollisia korvauksia maksetaan.