Mikäli olet vastaanottanut virheellisen veropäätöksen, tulee sinun hakea päätökseen oikaisua. Jos oikaisuvaatimusta ei hyväksytä ja olet vielä sitä mieltä että päätös on virheellinen, voit aina anoa muutosta hallintotuomioistuimelta.

On mahdollista että sinulta pyydetään lisätietoja molempien prosessien aikana.