Vaihtokirjalla vaihdetaan omaisuutta. Mikäli luovutuksen kohteet ovat samanarvoisia, ei rahallista vastiketta makseta. Riippuen siitä miten vaihto suoritetaan, voi siitä seurata varainsiirtoveroa, lahjaveroa tai luovutusvoittoveroa.