Lainhuudolla tarkoitetaan kiinteistön omistusoikeuden kirjaamista lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Kun kiinteistö, kiinteistön määräala tai määräosa vaihtaa omistajaa, on uuden omistajan haettava lainhuutoa. Lainhuutoa on haettava kuuden kuukauden kuluessa omistusoikeuden muutoksen perusteena olevan asiakirjan allekirjoittamisesta.