Ennen kiinteistön panttaamista velan vakuudeksi kiinteistöön täytyy hakea kiinnitys. Kiinnitys voidaan vahvistaa kiinteistöön, kuten tilaan tai tonttiin, sen määräosaan sekä muulle kuin kiinteistön omistajalle kuuluvaan määräalaan. Myös vuokraoikeuden voi tietyin edellytyksin kiinnittää. Kiinnityksen vahvistamisesta annetaan todistukseksi panttikirja, joka voi olla kirjallinen tai sähköinen.