Maanvuokrasopimus on sopimus millä kiinteistö tai määräala vuokrataan vastiketta vastaan määräajaksi tai toistaiseksi. Maanvuokrasopimus tulee tehdä kirjallisena ja molemmat osapuolet allekirjoittavat sen. Vuokraoikeus tulee kirjata mikäli oikeus on määräaikainen, sen saa siirtää ilman maanomistajan suostumusta tai mikäli alueella on rakennuksia tai laitteita jotka kuuluvat sopimuksenhaltijalle, tai sellaisia saa pystyttää alueelle.