Testamentilla voidaan määrätä omaisuuden siirtymisestä kuoleman varalta. Testamentin avulla voidaan esimerkiksi poiketa lakimääräisestä perimysjärjestyksestä tai määrätä omaisuuden omistusoikeudesta, käyttöoikeudesta ja omaisuuden tuotosta. Testamentti on myös hyvä instrumentti perintöverosuunnitteluun.