Henkilön kuoltua, on hänen jälkeensä toimitettava perunkirjoitus. Perukirja ei ole ainoastaan luettelo vainajan varoista ja veloista kuolinhetkellä, se on myös luettelo kuolinpesän oikeudenomistajista. Perukirjaan merkitään myös testamentinsaajat ja tieto mahdollisesta avioehdosta. Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta.

Oheisena linkki Kuolinpesän pankki- ja vakuutusasiointiin liittyen:

https://uusi.op.fi/henkiloasiakkaat/teemat/laheisen-kuolema