Perunkirjoituksen jälkeen voidaan toimittaa perinnönjako. Kun kaikki osakkaat ovat yksimielisiä kuolinpesän jaosta, perinnönjako suoritetaan sovussa. Mikäli osakkaat eivät pysty sopimaan, voidaan anoa pesänselvittäjää ja pesänjakajaa. Kuolinpesä voidaan jakaa kokonaan tai osittain. Perintö siirretään perillisille vasta perinnönjaossa. Kirjallinen perinnönjako kannattaa aina tehdä.

Mikäli vainaja on ollut naimisissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa ja avio-oikeutta ei ole poissuljettu avioehdoin, tulee ositus tehdä ennen kuin perinnönjako voidaan suorittaa. Osituksessa aviopuolisoiden omaisuus ja puolisoiden omistussuhde erotetaan. Jälkeenelävällä puolisolla on oikeus pitää kuolinpesä jakaamattomana, ellei rintaperillinen vaadi jakoa tai testamentti määrää muutoin.