Avio-oikeus, joka aktualisoituu avioliiton päättyessä, voidaan avioehdolla sulkea pois tai palauttaa. Avioehdolla voi joko sulkea pois tai palauttaa avio-oikeuden kokonaan tai myös osittain. Avioehto on rekisteröitävä maistraattiin tullakseen voimaan.