Kun avioliitto päättyy, joko avioeroon tai puolison kuolemaan, voidaan tehdä omaisuuden ositus. Osituksessa aviopuolisoiden omaisuus jaetaan ottaen huomioon mahdollinen avioehto tai muu kolmannen henkilön määräämä avio-oikeuden poissulkeva ehto. Siltä osin kun avio-oikeus on omaisuudesta poissuljettu, tehdään omaisuuden erottelu. Ositus on tärkeä, koska se päättää avioliiton varallisuussuhteen.

Jos aviopuolisoilla on kokonaan poissulkeva avioehto, omaisuus tulee kuitenkin erotella.