Koska avopuolisoilla ei ole samoja oikeuksia kuin aviopuolisoilla, on monesti tärkeää laatia avopuolisoiden välinen sopimus koskien omaisuuden jakoa mahdollisessa erotilanteessa. Avopuolisoiden erotessa lähtökohtana on nimiperiaate, eli sen jonka nimissä omaisuus on, katsotaan olevan omistaja ja tämä saa täten pitää omaisuuden erossa. Jos halutaan sopia omaisuuden jaosta, mahdollisesta hyvityksestä tai sopia siitä, että sovelletaan lakia avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta, voidaan näistä sopia avopuolisoiden välisessä sopimuksessa.