Kiinnitys, pantti, rasite, asumisoikeus… Kiinteistö- ja asuntokauppoihin liittyen on monia termejä, joiden merkitys on hyvä selvittää ennen kauppaa.

Ostaessaan omakotitalon, asunto-osakkeen, rivi- tai paritalon, kesämökin tai maapalstan, liittyy kaupan kohteeseen usein kiinnityksiä tai rasitteita. Ikävien yllätysten välttämiseksi kannattaa selvittää mistä on kyse. Pahimmassa tapauksessa kiinteistö on vakuutena myyjän maksamattomille lainoille ja mikäli kiinnityksiä tai osakekirjoja ei luovuteta kauppatilaisuudessa voi kaupan kohde tulla realisoitavaksi myyjän veloista vielä kaupan jälkeen. Asuinkiinteistöä voi myös rasittaa elinikäinen asumisoikeus joka ei purkaannu automaattisesti edes omistajavaihdoksessa.

Kun kiinteistövälittäjä hoitaa kaupat on hänen tehtävänään selvittää tarvittavat tiedot. Voit itse yksityishenkilönä tilata Maanmittauslaitokselta kiinteistön lainhuuto- ja rasitustodistukset sekä kiinteistörekisteriotteen. Näin saat selvitettyä kiinteistön mahdolliset rasitteet. Asunto-osakkeiden osalta nämä tiedot tulevat ilmi isännöitsijätodistuksesta.

Kiinteistön ostettua tulee kuuden kuukauden kuluessa hakea siitä lainhuutoa, eli rekisteröidä omistajuutensa. Kiinnitystä taas haetaan, kun halutaan käyttää kiinteistöä, sen määräalaa tai määräosaa lainan vakuutena. Kiinnityksen todiste on sähköinen panttikirja, joka pantatessa luovutetaan velkojalle, useimmiten lainan myöntävälle pankille. Kiinteistökaupoissa tulee aina selvittää kuka on panttikirjojen haltija ja ostajan tulee saada kyseiset panttikirjat velattomina haltuunsa kauppatilaisuudessa. Mikäli panttikirjoja ei luovuteta velattomina, voi kiinteistö mennä myyntiin vanhan omistajan velkojen kattamiseksi.

Kun kauppaa tehdään niin, että pankki tai kiinteistövälittäjä ovat osallisia, ovat kiinnityksiin liittyvät epäselvyydet harvinaisia. Yksityishenkilöiden välisissä kaupoissa on kuitenkin syytä olla erityisen tarkka.

Muut rasitukset jotka liittyvät kiinteistöihin koskevat teitä, sähkölinjoja, hallintaa tai lunastuslausekkeita. Kaikki nämä voivat vaikuttaa suuresti sekä omaan käyttöön että myyntihintaan sinä päivänä kun itse halua luopua kiinteistöstä. Myös nämä rasitukset ovat tarkistettavissa Maanmittauslaitoksen rekisteristä tai kunnan rakennusvalvonnasta.

 

asunto-osake = asunto osakeyhtiössä tai kiinteistöosakeyhtiössä

tontti = kiinteistö asemakaavoitetulla alueella

kiinteistö = itsenäinen maanomistuksen yksikkö

rasitustodistus = todistus josta ilmenee kiinteistöön kohdistuvat kiinnitykset ja erityiset oikeudet

kiinteistörekisteriote = saadaan maanmittauslaitokselta, siitä ilmenee kiinteistön ominaisuustiedot

servituutti = rasiteoikeus, eli oikeus käyttää jonkun muun omaisuutta

 

Lähde ja enemmän tietoa:

https://op.media/asuminen/oma-koti/myytavassa-talossa-on-kiinnityksia-ja-rasitteita-mita-se-tarkoittaa-7c786cc4cddd4ee4b1014ded9bcbacd6