Monen suomalaisen eläessä uusperheessä on hyvä pohtia perheen omistussuhteita ja erityisesti mitä tapahtuu, kun yksi vanhemmista kuolee. Jos vanhempi menehtyy ilman testamenttia, menee perintö lain mukaan vain omille rintaperillisille, eli omille biologisille tai adoptoiduille lapsille. Perheen muilla lapsilla ei ole automaattista perintöoikeutta.

Ainoa keino vaikuttaa perinnönjakoon on laatia testamentti. Mikäli uusperheen vanhempi halua jättää puolison lapsille perinnön, tulee hänen laatia testamentti. Testamentissa pitää kuitenkin huomioida omat rintaperilliset ja heidän lakiosansa sekä mahdollinen puolison avio-oikeus.

On syytä huomioida, että puolison lapset maksavat saman verran perintöveroa kuin omat rintaperilliset. Avopuolison lapset taas maksavat enemmän perintöveroa, toisen perintöveroluokan mukaisesti. Toki voi myös siirtää omaisuutta omille rintaperillisille ja puolison lapsille lahjoittamalla heille rahaa vielä eläessään. Perheet ovat erilaisia, ja siksi on aina hyvä ottaa yhteyttä asiantuntijaan oman tilanteen kartoittamiseen.

Lisää: https://op.media/talous/raha-ja-arki/testamentti-turvaa-uusperheen-lapset-perintolaki-huomioi-vain-rintaperilliset-e4d7d8642c824d9a821260eb45c738bf