Lesken oikeuteen vainajan omaisuuteen liittyy usein väärinkäsityksiä. Mikäli yhteinen omaisuus on merkitty ainoastaan toisen nimiin, voi tästä koitua ongelmia.

Yleinen ohjenuora on niin sanottu nimiperiaate, eli se jonka nimissä omaisuus on, on lain silmissä sen omistaja.

Kun henkilö kuolee, muodostuu hänen varoistaan ja veloistaan kuolinpesä. Kolmen kuukauden kuluessa tästä tulee toimittaa perunkirjoitus. Perukirjassa selvitetään oikeudenomistajat ja molempien puolisoiden varat ja velat. Perukirja toimii myös veroilmoituksena perintöverotusta varten. Vasta perunkirjoituksen jälkeen, jolloin virallisesti on selvitetty kenellä on laillinen oikeus vainajan omaisuuteen, päästään käsiksi vainajan varoihin.

Avioleski saa avio-oikeuden perusteella puolet oman ja edesmenneen puolison yhteenlasketusta netto-omaisuudesta. Loput jaetaan tasan vainajan rintaperillisten kesken. Mikäli leski on varakkaampi, on hänellä oikeus olla antamatta tasinkoa kuolinpesälle ja saa täten pitää koko oman omaisuutensa.

Helpointa ja selvintä on, että molempien henkilökohtainen omaisuus on kirjattu omiin nimiin. Mikäli halutaan vahvistaa tai heikentää avio-puolison asemaa, voidaan se tehdä avio-ehtosopimuksella tai testamentilla.