Jokainen elämäntilanne on yksilöllinen ja omaa tilannetta kannattaa tarkastella tapauskohtaisesti asiantuntijan apua käyttäen. Tässä kuitenkin yleisiä ohjeita aviopuolisoille avioerotilanteessa.

Avioerohakemus- Avioeroa haetaan oman kotipaikkakunnan käräjäoikeudelta ja puolisoilla on oikeus saada avioero puolen vuoden harkinta-ajan jälkeen. Mikäli he ovat asuneet erillään kaksi vuotta harkinta-aikaa ei vaadita. Puolen vuoden harkinta-ajan jälkeen puolisoilla on oikeus tehdä jatkohakemus lopullisen avioeron myöntämiseksi.

Ositus- Mikäli puolisoilla on ollut täysi tai osittainen avio-oikeus toistensa omaisuuteen, toimitetaan avio-oikeuden alaisen omaisuuden ositus. Omaisuuden osituksessa puretaan puolisoiden välillä vallinnut aviovarallisuussuhde ja tämän on lain mukaan tehtävä kirjallisesti. Lähtökohtana osituksessa on puolisoiden yhteisymmärrys siitä, kuinka omaisuus arvostetaan ja kuinka se jaetaan. Ilman ositusta avio-oikeus toisen omaisuuteen ei lakkaa. Kirjallinen sopimus on oltava esimerkiksi silloin, kun avioerossa yhteinen asunto jää vain toiselle puolisolle, joka myös ottaa mahdollisen asuntolainan yksin vastattavakseen. Yhteiset lainat järjestetään pankissa ositussopimuksen perusteella. Kirjallista ositussopimusta tarvitaan myös lainhuudon saamiseksi silloin, kun kiinteistön omistussuhteet muuttuvat.

Jos avioehtosopimuksella on suljettu avio-oikeus pois kokonaan ja molemminpuolisesti, toimitetaan omaisuuden erottelu. Omaisuuden erottelu tarkoittaa sitä, että todetaan puolisoiden pitävän nimissään olevan oman omaisuutensa ja mahdollisesti yhteisesti omistetun omaisuuden osalta sovitaan yhteisomistussuhteiden purkamisesta. Toimenpiteet riippuvat puolisoiden välisistä sopimuksista.

Aina kannattaa olla yhteydessä asiantuntijaan ja selvittää miten parhaiten menetellä omassa tapauksessa.