Näin loppuvuodesta kannattaa katsoa sijoitussalkkua. Luovutustappioita saa vähentää ja tuhannen euron edestä saa myydä verotta.

Sijoittajana voit nykyisin vähentää luovutustappioita jopa viiden vuoden ajan. Mikäli olet saanut luovutusvoittoa tänä vuonna, voi siitä vähentää aikaisempien vuosien tappiot. Ensi sijassa vähennykset tehdään luovutusvoitosta, mutta jos ei ole voittoa mistä vähentää, voidaan vähennys tehdä muista pääomatuloista, kuten osinko- tai vuokratuloista.

Omavero, verohallinnon verkkopalvelu, on avautunut henkilöasiakkaille marraskuussa 2018. Tämä palvelu kokoaa henkilön veroasiat yhteen paikkaan. Palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla, sähköisellä henkilökortilla tai mobiilivarmenteella. Omaverossa voit muun muassa tilata verokortin tai hakea ennakkoveroa, antaa oman tai yrityksen veroilmoituksen, katsoa omia tietoja, tehdä lahjaveroilmoituksen, maksaa veroja sekä ilmoittaa tilinumerosi.

Syvästi loukkaava tahallinen rikos tai epäsiveellinen elämä voivat olla päteviä syitä jättämään jälkeläisen kokonaan ilman perintöä. Viime kädessä tuomioistuin ratkaisee riittävätkö testamentissa mainitut perusteet jälkeläisen perinnöttä jättämiselle.

Lesken oikeuteen vainajan omaisuuteen liittyy usein väärinkäsityksiä. Mikäli yhteinen omaisuus on merkitty ainoastaan toisen nimiin, voi tästä koitua ongelmia.

Jokainen elämäntilanne on yksilöllinen ja omaa tilannetta kannattaa tarkastella tapauskohtaisesti asiantuntijan apua käyttäen. Tässä kuitenkin yleisiä ohjeita aviopuolisoille avioerotilanteessa.

Eduskunta on helmikuussa 2018 hyväksynyt kansalaisaloitteen äitiyslaista. Aloitteen tavoitteena on parantaa lapsen oikeusturvaa tilanteissa, joissa lapsi syntyy naisparin perheeseen hedelmöityshoitojen kautta. Lapsen synnyttäjä on lain mukaan lapsen äiti, mutta laki sisältää säännökset äitiyden vahvistamisesta synnyttäneen äidin naispuolisen kumppanin osalta, kun lapsi on saanut alkunsa yhteisymmärryksessä hedelmöityshoitojen avulla. Äitiyden vahvistamismenettely vastaa pitkälti isyydenvahvistamismenettelyä. Äitiyslaki tulee voimaan 1.4.2019.

Erik valmistui oikeustieteen maisteriksi Turun yliopistosta vuonna 2011. Tämän jälkeen hän teki tuomioistuinharjoittelun Ahvenanmaan käräjäoikeudessa ja hänelle myönnettiin varatuomarin arvo vuonna 2012. Erik toimii lakimiehenä Notariaattikeskuksessa vuodesta 2018 lähtien. Ennen tätä Erik on ollut töissä muun muassa eduskunnassa.

Erik hoitaa sekä yksityis- että yritysoikeudellisia toimeksiantoja.

Yrittäjävähennysten muutoksia sovelletaan ensimmäistä kertaa verovuoden 2017 verotuksessa. Vähennys toimitetaan viran puolesta eikä vaadi toimenpiteitä yrittäjältä.

Vastoin yleistä luuloa, perheenjäsenillä ei ole lähtökohtaisesti mitään oikeuttaa hoitaa läheisen asioita silloin kun läheisin oma kyky asioiden hoitamiseen ei enää riitä. Edunvalvontavaltakirjan laatimalla, voit itse valita kuka saa tarpeen tullen hoitaa mitäkin asioita.

Onko sinulla sähköpostitili? Entä facebook- tai instagramtili? Näissä tapauksissa on kyse digitaalisesta omaisuudesta. Tästä omaisuudesta tulee osa digitaalista jäämistöäsi.